Kasy pancerne

Awaryjne otwieranie kas pancernych u Klienta

  • wszelkie naprawy - przywracanie parametrów fabrycznych, naprawy uszkodzeń po próbach włamaniowych. Przerobienie zamków oraz dorobienie nowych kluczy o zmienionym układzie. Zmiana kodu szyfrowego a także wzmocnienie parametrów wytrzymałościowych
  • konserwacje i renowacje - zawieranie umowy systematycznego nadzoru prawidłowego działania, a także przeglądy na zlecenie, odnawianie zabytkowych kas pancernych, uruchomienie nieczynnych z dorobieniem kluczy.
  • ekspertyzy stanu technicznego kas pancernych oraz zabezpieczeń obiektów przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej - dokonywanie ekspertyzy stanu technicznego oraz doradztwo
  • alt